top of page
Solar Park Livno Nase sunce Logo

SOLARNI PARK LIVNO

Koncesija može biti rješenje za ostvarenje zajedničkih ciljeva

KAKO?!

PROSTOR KORISTIMO U VIŠE DIMENZIJA: 

Solar Park Livno Nase sunce logo

SOLARNI PARK LIVNO

Tehnički podatci
 

 • Na području Orlovače i Dobrog razvijamo projekt fotonaponske (FN) elektrane instalirane snage 100 MW

 • FN elektrana Naše sunce će godišnje proizvoditi 158.000 MWh električne energije što je približno jednako godišnjoj potrošnji 22.000 kućanstava

 • Pri tom se 205.542 tone CO₂ godišnje neće ispustiti u atmosferu!

Ekonomski efekti 

 • U fazi izgradnje fotonaponske elektrane:

  • Lokalne tvrtke će realizirati većinu od 15,6 milijuna KM vrijednih građevinskih radova

  • Za izgradnju FN elektrane potrebni su metalni profili vrijedni 9 milijuna KM, što predstavlja dobar potencijal za razvoj nove tvrtke u Livnu

  • Značajan dio od 6,8 milijuna KM troškova nadzora, inženjeringa i ostalih troškova tokom izgradnje FN elektrane će cirkulirati u lokalnoj sredini  

 • Ekonomski efekti u 30 godina rada FN elektrane:

  • Realizacijom projekta FN elektrane Naše sunce planiramo otvoriti nova radna mjesta za više osoba različitog stupnja obrazovanja

  • Značajan dio od 1,27 milijuna KM godišnjih troškova održavanja će cirkulirati u lokalnoj sredini i doprinijeti ekonomskom razvoju našeg kraja u budućnosti

Efekti na proračun Grada Livna i ulaganje djela dobiti za dobrobit lokalne zajednice

 • Najveći prihodi lokalne zajednice od projekta obnovljivih izvora energije

 • Najviša do sad ugovorena koncesijska naknada u Županiji jamči najviši prihod Livnu od koncesija

  • 391.000 KM godišnje ili 9,8 milijuna KM za period trajanja projekta

 • Nudimo posebne uvjete za lokalnu zajednicu tijekom cijelog perioda trajanja projekta u vidu reinvestiranja dijela godišnje dobiti

  • Ova sredstva ćemo ulagati u projekte od značaja za sve stanovnike Livna posebno mlade i one kojima je potrebna naša najveća pažnja.

 • Dosadašnji pozitivan stav Grada Livna i Hercegbosanske županije prema projektu Naše sunce motivira nas da razmišljamo o proširenju suradnje

 • Ponudit ćemo dio svojih kapaciteta Livnu kako bi postalo prvi grad u široj regiji koji će osnovati zajednicu obnovljivih izvora energije (ZOIE). Osnivanje ZOIE za Livno bi bilo potpuno besplatno.

 • Zajednica obnovljivih izvora energije Livnu nudi nove mogućnosti

  • Osnivanjem zajednice obnovljivih izvora i priključkom elektrane na lokalnu distribucijsku mrežu ponudit ćemo gospodarstvu Livna konkurentne fiksne cijene električne energije na dugi rok – cilj je na taj način potaknuti gospodarsku obnovu Livna i otvaranje radnih mijesta

  • Na ovaj način u Livno privlačimo industrije kojima je cijena električne Energije ključni faktor pri odabiru lokacije za gradnju novih kapaciteta

 • Svaki korak puta pravimo za bolju budućnost Livna 

 

 • Pozitivan iskorak danas jamči budućnost našoj djeci u rodnom kraju!

 • Hvala vladi Hercegbosanske županije i Gradu Livnu na dosadašnjoj bezrezervnoj podršci projektu Naše sunce!

bottom of page