top of page

Politika zaštite privatnosti

Odgovorna tvrtka

SolarPark Livno d.o.o.

Dobro 133

80101 Livno, BIH

E-pošta: solarpark@email.de

 

Pregled obrade

Slijedi pregled vrsta obrađenih podataka i svrha njihove obrade te upućuje na pogođene osobe.

 

Vrste podataka koji se obrađuju

 • Kontaktni podaci

 • Podaci o sadržaju

 • Podaci o korištenju

 • Meta podaci, komunikacijski podaci i podaci o postupku.

 

Kategorije pogođenih osoba

 • Partneri u komunikaciji.

 • Korisnici.

 

Svrhe obrade podataka

 • Kontaktne zahtjeve i komunikaciju.

 • Sigurnosne mjere.

 • Izravni marketing.

 • Mjerenje dosega.

 • Praćenje (tracking).

 • Upravljanje i odgovor na upite.

 • Povratne informacije.

 • Profili s korisničkim informacijama.

 • Pružanje naše internetske ponude i korisničke prijaznosti.

 • Informacijska tehnološka infrastruktura.

 

Relevantni pravni temelji

U nastavku se nalazi pregled pravnih osnova Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) na temelju kojih obrađujemo osobne podatke. Imajte na umu da osim odredbi GDPR-a, mogu važiti nacionalni propisi o zaštiti podataka u vašoj ili našoj zemlji prebivališta ili sjedišta. Ako su u pojedinom slučaju relevantne posebnije pravne osnove, bit će vam to navedeno u izjavi o zaštiti podataka.

 • Privola (članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)) - Osoba na koju se podaci odnose dala je privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu određenu ili više određenih svrha.

 • Izvršenje ugovora i predugovorne upite (članak 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)) - Obrada je potrebna radi izvršenja ugovora čija je ugovorna stranka osoba na koju se podaci odnose, ili radi provođenja predugovornih mjera koje poduzima na zahtjev osobe na koju se podaci odnose.

 • Opravdani interesi (članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)) - Obrada je potrebna radi zaštite opravdanih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim ako pretežu interesi ili temeljna prava i slobode osobe na koju se podaci odnose koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Osim odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), u Njemačkoj se primjenjuju nacionalne odredbe o zaštiti podataka. To uključuje posebno Zakon o zaštiti podataka od zloupotrebe pri obradi osobnih podataka (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). BDSG sadrži posebne odredbe o pravu na informacije, pravu na brisanje, pravu na prigovor, obradi posebnih kategorija osobnih podataka, obradi u druge svrhe, prijenosu i automatiziranom donošenju odluka, uključujući profiliranje. Također, primjenjuju se i zakoni o zaštiti podataka na razini pojedinih saveznih država (Landesdatenschutzgesetze).

 

Mjere sigurnosti

U skladu s zakonskim propisima i uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove implementacije, vrstu, obim, okolnosti i svrhe obrade, kao i različite vjerojatnosti i opseg prijetnji pravima i slobodama fizičkih osoba, primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali razinu zaštite koja je proporcionalna riziku.

Mjere uključuju posebno osiguranje povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka putem kontrole fizičkog i elektroničkog pristupa podacima, kao i kontrole pristupa, unosa, prijenosa, osiguranja dostupnosti i njihove odvojenosti. Također smo uspostavili postupke koji omogućavaju ostvarivanje prava subjekata podataka, brisanje podataka i reakciju na ugrožavanje podataka. Nadalje, već pri razvoju ili odabiru hardvera, softvera i postupaka, uzimamo u obzir zaštitu osobnih podataka u skladu s načelima zaštite podataka, putem tehničkog oblikovanja i postavki koje podržavaju privatnost.

 

Prijenos osobnih podataka

U okviru obrade osobnih podataka, moguće je da se podaci prenose ili otkrivaju drugim subjektima, tvrtkama, pravno neovisnim organizacijskim jedinicama ili osobama. Primatelji tih podataka mogu, na primjer, biti pružatelji usluga IT zaduženi za određene zadatke ili pružatelji usluga i sadržaja koji su uključeni na web stranicu. U takvim slučajevima pridržavamo se zakonskih propisa i posebno sklapamo odgovarajuće ugovore ili sporazume s primateljima podataka koji služe za zaštitu vaših podataka.

Prijenos podataka unutar organizacije: Možemo prenijeti osobne podatke drugim jedinicama unutar naše organizacije ili im omogućiti pristup tim podacima. Ako se prijenos vrši u administrativne svrhe, temelji se na našem opravdanom poduzetničkom i poslovnom interesu ili se vrši u svrhu ispunjenja naših ugovornih obveza ili ako postoji suglasnost ispitanika ili zakonsko dopuštenje.

 

Brisanje podataka

Podaci koje obrađujemo bit će izbrisani sukladno zakonskim propisima čim se opozove suglasnost za obradu tih podataka ili isteknu drugi uvjeti za obradu (npr. ako je svrha obrade tih podataka prestala ili nisu potrebni za tu svrhu). Ako se podaci ne brišu jer su potrebni za druge i zakonom dopuštene svrhe, obrada će se ograničiti na te svrhe. To znači da će podaci biti blokirani i neće se koristiti u druge svrhe. To se primjerice odnosi na podatke koji se moraju čuvati iz trgovačkih ili poreznih razloga ili čije pohranjivanje je potrebno za ostvarivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe.

Naše informacije o zaštiti privatnosti mogu sadržavati dodatne informacije o čuvanju i brisanju podataka koje se primjenjuju posebno na određene obrade.

 

Upotreba kolačića

Kolačići su male tekstualne datoteke ili druge oznake za pohranu koje pohranjuju informacije na uređajima i čitaju informacije s uređaja. Na primjer, mogu se koristiti za pohranu stanja prijave u korisničkom računu, sadržaj košarice u internetskoj trgovini, pregledane sadržaje ili korištene funkcionalnosti online ponude. Kolačići se mogu koristiti i u različite svrhe, kao što su funkcionalnost, sigurnost i udobnost online ponuda, kao i za analizu posjećenosti.

Napomene o privoli: Kolačiće koristimo u skladu s važećim zakonskim propisima. Stoga tražimo prethodnu privolu korisnika, osim ako to nije zakonski zahtjevano. Privola nije posebno potrebna ako je pohrana i čitanje informacija, uključujući kolačiće, apsolutno potrebno kako bismo korisnicima pružili telemedijsku uslugu koju su izričito zatražili (tj. našu online ponudu). Neophodni kolačići obično uključuju funkcionalnosti koje se odnose na prikaz i funkcionalnost online ponude, ravnotežu opterećenja, sigurnost, pohranu korisničkih postavki i odabira ili slične svrhe povezane s pružanjem glavnih i sporednih funkcija online ponude koje su korisnici zatražili. Opozivljiva privola jasno se komunicira korisnicima i sadrži informacije o odgovarajućem korištenju kolačića.

Napomene o pravnim osnovama zaštite podataka: Ovisno o tome jesmo li korisnike zamolili za privolu, pravna osnova za obradu osobnih podataka korisnika putem kolačića ovisi o njihovoj privoli. Ako korisnici daju privolu, pravna osnova za obradu njihovih podataka je izražena privola. U suprotnom, podaci koji se obrađuju putem kolačića temelje se na našim legitimnim interesima (npr. poslovnim operacijama naše online ponude i poboljšanju njezine upotrebljivosti) ili, ako se koristi kolačićima, u okviru ispunjavanja naših ugovornih obveza, ako je upotreba kolačića potrebna za ispunjenje naših ugovornih obveza. O svrhama za koje koristimo kolačiće, obavještavamo korisnike u okviru ove Izjave o zaštiti podataka ili tijekom naših postupaka privole i obrade.

Razdoblje pohrane: U pogledu razdoblja pohrane, razlikujemo sljedeće vrste kolačića:

 • Privremeni kolačići (također poznati kao kolačići sesije): Privremeni kolačići se brišu najkasnije nakon što korisnik napusti online ponudu i zatvori svoj uređaj (npr. preglednik ili mobilnu aplikaciju).

 • Trajni kolačići: Trajni kolačići ostaju pohranjeni i nakon zatvaranja uređaja. Na primjer, moguće je pohraniti status prijave ili prikazivati ​​preferirane sadržaje izravno kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Također, podaci prikupljeni pomoću kolačića mogu se koristiti za mjerenje dosega. Ako korisnicima ne pružimo izričite informacije o vrsti i trajanju kolačića (npr. u okviru dobivanja privole), korisnici trebaju pretpostaviti da su kolačići trajni i da trajanje pohrane može biti do dvije godine.

 

Opće upute o povlačenju privole i prigovoru (tzv. "Opt-Out"): Korisnici mogu u bilo kojem trenutku povući svoju privolu i uložiti prigovor na obradu u skladu s zakonskim propisima. Za to korisnici mogu ograničiti korištenje kolačića u postavkama svog preglednika (pri čemu se može ograničiti funkcionalnost naše online ponude). Prigovor na korištenje kolačića u svrhu internetskog marketinga također se može izjaviti putem web stranica https://optout.aboutads.info i https://www.youronlinechoices.com/.

 • Pravni temelji: Opravdani interesi (Članak 6. stavak 1. točka f) GDPR); Privoljenje (Članak 6. stavak 1. točka a) GDPR).

 

Dodatne informacije o procesima obrade, postupcima i uslugama:

 • Obrada podataka kolačića na temelju privoljenja: Koristimo postupak za upravljanje privoljenjima za kolačiće, u okviru kojeg se dobivaju, upravljaju i povlače privoljenja korisnika za korištenje kolačića, odnosno obrade i pružatelje navedene u okviru postupka upravljanja privoljenjima. Pristanak korisnika se sprema kako bi se izbjeglo ponovno postavljanje upita za pristanak i moglo dokazati da je pristanak dat sukladno zakonskoj obvezi. Spremanje se može obavljati na poslužitelju i/ili putem kolačića (tzv. Opt-In kolačić ili pomoću sličnih tehnologija) kako bi se pristanak mogao povezati s korisnikom i/ili njegovim uređajem. Uz uvjet da nema posebnih informacija o pružateljima usluga upravljanja kolačićima, primjenjuju se sljedeće napomene: Razdoblje spremanja privoljenja može trajati do dvije godine. Pseudonimni identifikator korisnika se stvara i sprema zajedno s vremenom davanja privoljenja, informacijama o opsegu privoljenja (npr. koje kategorije kolačića i/ili pružatelji usluga) te preglednikom, sustavom i korištenim uređajem; Pravni temelji: Privoljenje (Članak 6. stavak 1. točka a) GDPR).

 

Pružanje online usluga i web hosting

Obrađujemo podatke korisnika kako bismo im mogli pružiti naše online usluge. U tu svrhu obrađujemo IP adresu korisnika, koja je potrebna za prijenos sadržaja i funkcionalnosti naših online usluga prema pregledniku ili uređaju korisnika.

 • Vrste podataka koje se obrađuju: Podaci o korištenju (npr. posjećene web stranice, interesi za sadržaj, vremena pristupa); Metapodaci, komunikacijski i postupovni podaci (npr. IP adrese, vremenski podaci, identifikacijski brojevi, status privoljenja); Sadržajni podaci (npr. unosi u online obrasce).

 • Pogođene osobe: Korisnici (npr. posjetitelji web stranica, korisnici online usluga).

 • Svrhe obrade: Pružanje naše online ponude i korisničke prijaznosti; Informacijska tehnološka infrastruktura (rad i dostupnost informacijskih sustava i tehničkih uređaja (računala, poslužitelji itd.)); Sigurnosne mjere.

 • Pravna osnova: Opravdani interesi (Članak 6. stavak 1. točka f) GDPR).

 

Dodatne informacije o procesima obrade, postupcima i uslugama:

 • Prikupljanje podataka o pristupu i zapisnicima (log datotekama): Pristup našoj online ponudi bilježi se u obliku tzv. "log datoteka poslužitelja". Log datoteke poslužitelja mogu sadržavati adresu i naziv posjećenih web stranica i datoteka, datum i vrijeme pristupa, prenesene količine podataka, poruku o uspješnom pristupu, vrstu i verziju preglednika, operativni sustav korisnika, referentnu URL adresu (prethodno posjećena stranica) te obično IP adrese i pružatelja usluge koji je zatražio pristup. Log datoteke poslužitelja mogu se koristiti iz sigurnosnih razloga, na primjer, kako bi se izbjeglo preopterećenje poslužitelja (posebno u slučaju zloupotrebe napada, tzv. DDoS napada), kao i kako bi se osigurala opterećenost i stabilnost poslužitelja; Pravna osnova: Opravdani interesi (Članak 6. stavak 1. točka f) GDPR); Brisanje podataka: Informacije iz zapisnika čuvaju se najdulje 30 dana, nakon čega se brišu ili anonimiziraju. Podaci čije daljnje pohranjivanje je potrebno u svrhu dokazivanja izuzeti su od brisanja do konačnog rješenja odgovarajućeg incidenta.

 • Wix: Web hosting i softver za izradu, dostavu i rad web stranica, blogova i drugih online ponuda; Pružatelj usluga: Wix.com Ltd., Nemal St. 40, 6350671 Tel Aviv, Izrael; Pravna osnova: Opravdani interesi (Članak 6. stavak 1. točka f) GDPR); Web stranica: https://de.wix.com/; Izjava o zaštiti privatnosti: https://de.wix.com/about/privacy; Ugovor o obradi podataka u ime: https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users; Dodatne informacije: U okviru navedenih usluga tvrtke Wix, podaci se mogu prenositi tvrtki Wix Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, San Francisco, California 94158, SAD, na temelju standardnih ugovornih klauzula ili jednakovrijednih zaštita privatnosti u svrhu daljnje obrade u ime tvrtke Wix.

 

Upravljanje kontaktima i upitima

Prilikom kontaktiranja nas (npr. putem pošte, kontakt obrasca, e-pošte, telefona ili putem društvenih medija) te u okviru postojećih korisničkih i poslovnih odnosa, podaci koje dostavljaju osobe koje nas kontaktiraju obrađuju se samo u mjeri u kojoj je to potrebno radi odgovora na upite za kontakt i eventualnih traženih mjera.

 • Vrste obrađenih podataka: Kontaktni podaci (npr. e-adresa, telefonski brojevi); Podaci sadržaja (npr. unosi u online obrascima); Podaci o korištenju (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vremena pristupa); Meta-, komunikacijski i postupovni podaci (npr. IP adrese, vremenski podaci, identifikacijski brojevi, status suglasnosti).

 • Pogođene osobe: Komunikacijski partneri.

 • Svrhe obrade: Kontaktiranje i komunikacija; Upravljanje i odgovaranje na upite; Povratne informacije (npr. prikupljanje povratnih informacija putem online obrasca); Pružanje naše online ponude i poboljšanje korisničkog iskustva.

 • Pravna osnova: Opravdani interesi (Članak 6. stavak 1. točka f) GDPR); Ispunjenje ugovora i predugovorni zahtjevi (Članak 6. stavak 1. točka b) GDPR).

 

Dodatne informacije o procesima obrade, postupcima i uslugama:

 • Obrazac za kontakt: Kada korisnici stupe u kontakt s nama putem našeg obrasca za kontakt, e-pošte ili drugih komunikacijskih kanala, obrađujemo podatke koje nam pruže u vezi s upitom radi obrade istog; Pravni temelji: Izvršenje ugovora i predugovorne upite (Članak 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka), Opravdani interesi (Članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka).

 

Komunikacija putem messenger-a

Koristimo različite komunikacijske aplikacije u svrhu komunikacije te vas stoga molimo da obratite pažnju na sljedeće informacije o funkcionalnosti aplikacija, šifriranju, upotrebi metapodataka komunikacije i mogućnostima prigovora.

Također nas možete kontaktirati i putem drugih kanala, kao što su telefon ili e-pošta. Molimo koristite navedene kontaktne mogućnosti koje vam pružamo ili kontaktne informacije koje su dostupne unutar naše online ponude.

U slučaju krajnje do krajnje šifriranja sadržaja (tj. sadržaja vaše poruke i priloga), napominjemo da se komunikacijski sadržaji (tj. sadržaj poruka i prilozi) šifriraju krajnje do krajnje. To znači da sadržaj poruka nije vidljiv, čak ni pružateljima aplikacija za razmjenu poruka. Uvijek biste trebali koristiti najnoviju verziju aplikacija za razmjenu poruka s omogućenom šifriranjem kako biste osigurali šifriranje sadržaja poruka.

Međutim, također želimo upozoriti naše komunikacijske partnere da pružatelji aplikacija za razmjenu poruka, iako ne mogu vidjeti sadržaj, mogu saznati da i kada komunikacijski partneri komuniciraju s nama, kao i tehničke informacije o uređaju komunikacijskih partnera i, ovisno o postavkama uređaja, mogu se obrađivati informacije o lokaciji (tzv. metapodaci).

Napomene o pravnim temeljima: Ako od naših komunikacijskih partnera zatražimo dozvolu prije komunikacije putem aplikacija za razmjenu poruka, pravna osnova za obradu njihovih podataka je njihova suglasnost. U suprotnom, ako ne zatražimo suglasnost i, na primjer, sami nas kontaktirate, koristimo aplikacije za razmjenu poruka u odnosu na naše ugovorne partnere i u okviru predugovornih aktivnosti kao ugovornu mjeru, dok u slučaju drugih zainteresiranih strana i komunikacijskih partnera temeljimo obradu na našem legitimnom interesu za brzu i učinkovitu komunikaciju i zadovoljavanje potreba naših komunikacijskih partnera putem aplikacija za razmjenu poruka. Također bismo željeli napomenuti da nećemo prenijeti vaše kontaktne podatke aplikacijama za razmjenu poruka bez vaše suglasnosti.

Revokacija, prigovor i brisanje: U svakom trenutku možete povući svoju dano suglasnost i prigovoriti komunikaciji s nama putem aplikacija za razmjenu poruka. U slučaju komunikacije putem aplikacija za razmjenu poruka, brišemo poruke sukladno našim općim smjernicama za brisanje (primjerice, kako je gore opisano, nakon završetka ugovornih odnosa, u kontekstu arhiviranja itd.), te inače kada smo uvjereni da smo odgovorili na bilo kakve upite komunikacijskih partnera, ako se ne očekuje daljnja referenca na prethodni razgovor i ako brisanju ne protive zakonske obveze čuvanja.

 • Vrste obrađenih podataka: Kontaktni podaci (npr. e-adresa, telefonski brojevi); Podaci o korištenju (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vremena pristupa); Meta-/komunikacijski podaci (npr. podaci o uređaju, IP adrese, vremena, identifikacijski brojevi).

 • Pogođene osobe: Komunikacijski partneri.

 • Svrhe obrade: Zahtjevi za kontaktom i komunikacija; Direktni marketing (npr. putem e-pošte ili poštom).

 • Pravna osnova: Suglasnost (Članak 6., stavak 1., točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka); Opravdani interesi (Članak 6., stavak 1., točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka).

 

Rezervacija prava na upućivanje na druge komunikacijske kanale: Na kraju želimo napomenuti da zadržavamo pravo da iz sigurnosnih razloga ne odgovaramo na upite putem aplikacija za razmjenu poruka. To je slučaj kada, primjerice, interni ugovorni podaci zahtijevaju posebnu povjerljivost ili odgovor putem aplikacija za razmjenu poruka ne zadovoljava formalne zahtjeve. U takvim slučajevima upućujemo vas na adekvatnije načine komunikacije.

 

Web analitika, praćenje i optimizacija

Webanaliza (također poznata kao "mjerenje dosega") koristi se za analizu posjetiteljskog prometa našeg online ponuda i može obuhvaćati ponašanje, interese ili demografske informacije o posjetiteljima, poput dobi ili spola, kao pseudonimne vrijednosti. Pomoću analize dosega možemo, primjerice, utvrditi kada se naša online ponuda ili njezine funkcije ili sadržaj najčešće koriste ili privlače ponovno korištenje. Također možemo pratiti područja koja zahtijevaju optimizaciju.

Osim webanalize, možemo koristiti i testne postupke kako bismo, primjerice, testirali i optimizirali različite verzije naše online ponude ili njezine komponente.

Ako nije drugačije naznačeno u nastavku, za ove svrhe mogu se stvarati profili, odnosno podaci koji su grupirani prema načinu korištenja, mogu se pohranjivati u pregledniku ili uređaju i mogu se čitati iz njih. Prikupljeni podaci uključuju posebno posjećene web stranice i korištene elemente, kao i tehničke informacije poput korištenog preglednika, korištenog računalnog sustava i podataka o vremenu korištenja. Ako su korisnici dali svoj pristanak za prikupljanje podataka o lokaciji prema nama ili pružateljima usluga koje koristimo, mogu se obrađivati ​​i podaci o lokaciji.

Također se pohranjuju IP adrese korisnika. Međutim, koristimo postupak maskiranja IP adrese (pseudonimizacija skraćivanjem IP adrese) radi zaštite korisnika. Općenito, tijekom webanalize, A/B testiranja i optimizacije ne pohranjuju se jasni podaci korisnika (poput e-adresa ili imena), već se koriste pseudonimi. To znači da mi, kao i pružatelji softvera koje koristimo, ne poznajemo stvarni identitet korisnika, već samo informacije pohranjene u njihovim profilima u svrhu odgovarajućih postupaka.

 • Vrste obrađenih podataka: Podaci o korištenju (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vremena pristupa); Meta, komunikacijski i postupkovni podaci (npr. IP adrese, vremenske oznake, identifikacijski brojevi, status suglasnosti).

 • Pogođene osobe: Korisnici (npr. posjetitelji web stranica, korisnici internetskih usluga).

 • Svrhe obrade: Mjerenje dosega (npr. statistika pristupa, otkrivanje ponovnih posjetitelja); Profili s informacijama vezanim uz korisnika (izrada korisničkih profila); Praćenje (npr. profiliranje temeljeno na interesima/potrebi, uporaba kolačića); Pružanje naše online ponude i korisnička uslužnost.

 • Mjere sigurnosti: Pseudonimizacija IP adresa (IP maskiranje).

 • Pravna osnova: Suglasnost (čl. 6., stavak 1., točka a) GDPR-a).

 

Dodatne informacije o procesima obrade, postupcima i uslugama:

 

Promjena i ažuriranje izjave o zaštiti podataka

Molimo Vas da redovito provjeravate sadržaj naše Izjave o zaštiti podataka. Prilagođavamo Izjavu o zaštiti podataka kad god promjene u obradi podataka koje provodimo to zahtijevaju. Obavijestit ćemo Vas kada promjene zahtijevaju vašu suradnju (npr. davanje suglasnosti) ili bilo kakvo drugo individualno obavješćivanje.

Ako u ovoj Izjavi o zaštiti podataka navodimo adrese i kontaktne informacije tvrtki i organizacija, molimo Vas da imate na umu da se adrese mogu promijeniti tijekom vremena i molimo Vas da provjerite informacije prije nego što nas kontaktirate.

 

Prava ispitanika

Odgovarajuće Vam pravo daje Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) i osobito proizlazi iz članaka 15. do 21. GDPR-a:

 • Pravo na prigovor: Imate pravo uložiti prigovor u bilo kojem trenutku iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije protiv obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas, a temelji se na članku 6. stavku 1. točki e ili f GDPR-a, uključujući profiliranje na temelju tih odredbi. Ako se Vaši osobni podaci obrađuju radi izravne marketinške aktivnosti, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja, uključujući i profiliranje u vezi s takvim izravnim oglašavanjem.

 • Pravo povlačenja privole: Imate pravo povući privolu koju ste dali u bilo kojem trenutku.

 • Pravo na informacije: Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuju li se podaci koji se odnose na Vas, pristup tim podacima, kao i dodatne informacije i kopiju podataka u skladu s zakonskim zahtjevima.

 • Pravo na ispravak: Imate pravo zatražiti ispravak nepotpunih ili netočnih podataka koji se odnose na Vas sukladno zakonskim zahtjevima.

 • Pravo na brisanje i ograničavanje obrade: Imate pravo zahtijevati da se podaci koji se odnose na Vas odmah izbrišu, odnosno alternativno, sukladno zakonskim zahtjevima, zahtijevati ograničenje obrade tih podataka.

 • Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo dobiti podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam dostavili, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, sukladno zakonskim zahtjevima, ili zatražiti prijenos tih podataka drugom voditelju obrade.

 • Pravo podnošenja pritužbe nadzornom tijelu: Bez obzira na druge upravne ili sudskopravne sredstve, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se odnose na Vas krši odredbe GDPR-a.

bottom of page