top of page

Vlada Hercegbosanske županije potpisala ugovor o koncesiji s tvrtkom “SOLAR PARK – LIVNO” d.o.o. Livno za izgradnju fotonaponske solarne elektrane “NAŠE SUNCE“ na području grada Livna

Vlada Hercegbosanske županije

10. srp 2023.

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije danas 10. lipnja 2023. godine potpisan je ugovor između Vlade Hercegbosanske županije kao koncesora i tvrtke “SOLAR PARK –LIVNO” d.o.o. Livno kao koncesionara. Ugovor je ispred Vlade Hercegbosanske županije potpisala ministrica gospodarstva Hercegbosanske županije Dijana Puzigaća, a ispred tvrtke “SOLAR PARK – LIVNO” d.o.o. Livno direktorica društva Nikolina Tokić.

Koncesionaru je dodijeljena koncesija za izgradnju fotonaponske solarne elektrane “NAŠE SUNCE” ukupne instalirane snage 4×25 MW, u cilju korištenja solarnog – potencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu “ORLOVAČA” grad Livno.

Jednokratna koncesijska naknada u iznosu od 23.899,30 KM, a godišnja koncesijska naknada obračunavati će se u iznosu od 2% od ukupnog bruto prihoda ostvarenog proizvodnjom električne energije.

bottom of page