top of page

Herceg-bosanska županija dobija novi vjetropark

Večernji list

26. lip 2023.

IZVJEŠĆE SA 76. SJEDNICE VLADE HBŽ

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je Odluku o  usvajanju Programa utroška sredstava iz tekućih potpora za šport za 2023. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. Odobrena sredstva u Proračunu za 2023. godine za ovu proračunsku stavku iznose 400.000,00 KM. Na sjednici Vlada je donijela i Odluku o davanju  suglasnosti za provedbu postupka Javne nabave roba – prijenosnih računala za  potrebe srednjih škola u HBŽ u svrhu implementacije projekata uvođenja E dnevnika u iznosu od 40.000,00 KM. 


Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske  županije donesena je i Odluka kojom se daje suglasnost proračunskom korisniku  Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad za realizaciju kapitalnih u iznosu od  20.000,00 KM i to kao proračunska sredstva utvrđena Proračunom  Hercegbosanske županije za 2023. godinu. Također, Vlada je donijela i Odluku  kojom se odobravaju financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 KM sukladno  Planu investiranja dodijeljenih sredstava – potpore iz Proračuna Federacije Bosne  i Hercegovine za 2022 godinu, Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad za  rekonstrukciju i proširenje multimedijalne dvorane u svrhu realizacije školskog  projekta Centar izvrsnosti, kao i za nabavu opreme u svrhu realizacije školskog  projekta Centar izvrsnosti u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM. 

Donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Osnovnog  cjenika šumskih drvnih sortimenata za 2023. godinu Šumskogospodarskom  društvu „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres. Šumskogospodarskom društvu daje se suglasnost na kvartalnu korekciju cijena u iznosu do +/- 15% na nivou  godine u odnosu na važeći cjenik, dok cijene ogrijeva ostaju iste. Vlada Hercegbosanske županije donijela je i Odluku o određivanju koncesionara,  odobravanju ugovora o koncesiji i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za  potpisivanje ugovora sa koncesionarom “SOLAR PARK-LIVNO” d.o.o. Livno. Ovom  Odlukom Koncesor Vlada HBŽ prihvaća Izvješće povjerenstva za koncesije o  provedenom pregovaračkom postupku sa tvrtkom “SOLAR PARK-LIVNO” d.o.o.  Livno koja se ujedno određuje za Koncesionara. Koncesor, dodjeljuje koncesiju za  izgradnju vjetroparka “ORLOVAČA”, smještenog na području općine Livno,  ukupne instalirane snage od 4x25MW u cilju korištenja solarnog – potencijala za  proizvodnju električne energije Koncesionaru,gospodarskom društvu “SOLAR  PARK-LIVNO” d.o.o.Livno. Razmatran je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na suglasnosti na Izmjene i  dopune Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske  županije za 2023. godine i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o  izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske  županije za 2023. godine koje će biti upućeno u Skupštinu Hercegbosanske  županije na daljnje postupanje. 


Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, prosvjete,  kulture i športa HBŽ za provedbu postupaka javnih nabava radova za  rekonstrukciju računalne mreže u Srednjoj strukovnoj školi Silvije Strahimir  Kranjčević, Livno u svrhu implementacije projekta uvođenja E- dnevnika“, ukupne procijenjene vrijednosti 12.820,51 KM bez PDV-a i rekonstrukciju  računalne mreže u Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad u svrhu  implementacije projekta uvođenja E- dnevnika“, ukupne procijenjene vrijednosti  12.820,51 KM bez PDV-a. 

Među ostalim na sjednici donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu  postupka Javne nabave usluga – primarne zdravstvene zaštite liječnički pregled  Daje se suglasnost Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa  Hercegbosanske županije za provedbu postupka Javne nabave usluga – primarne  zdravstvene zaštite liječnički pregledi čija je ukupna procijenjena vrijednosti  80.000,00 KM Vlada Hercegbosanske županije je ovlastila i dala suglasnost ministru rada,  zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije za imenovanje  Povjerenstva za provedbu javne nabave: Implementacija integriranog bolničkog i  poslovnog sustava i nabava informatičke opreme.


bottom of page